Co bude dál? Nejistá budoucnost skoky.net.

Otázka, která čím dál palčivěji trápí nejen český skok, ale rovněž náš web. Sezóny a výsledky v nich, které by ještě před nedávnou dobou byly považované za hubené a nedostatečné, se nyní začínají postupně dostávat do sféry fikce. Když k tomu přidáme stav mnoha českých areálů a narůstající finanční problémy, je jasné, že nad českým skokem se pomalu stahuje pomyslná smyčka.

Jak již bylo naznačeno, není sám. Někteří z vás náš web během uplynulé sezony označili jako „mrtvý“ či nacházející se v „klinické smrti“. V lecčem měli pravdu. Došli jsme totiž na rozcestí, kdy se musíme rozhodnout, jak postupovat dál. Zda stále investovat náš stále mizející volný čas do nákladného koníčku, kterým provoz webu je, nebo zda se posunout jinam a dál. Uznáváme, že pokračovat v režimu nastoleném po nástupu covidu by nebylo úplně to pravé, a proto potřebujeme nový impulz, který nám již můžete dodat nejspíš jedině vy. Ač bychom se velice neradi loučili s médiem, které funguje již takřka 20 let, nyní jsme k tomuto kroku blíže, než kdy jindy. V momentální situaci už je podoba našeho webu, tak jak ho dodnes znáte, nemožná.

Neradi bychom dávali nějaké plané sliby, a proto jsme se již loni pustili do modernizace webu, bez které by jeho další provoz byl velmi problematický. Tento krok by měl být pomyslným startem nové éry skoky.net, veškerá příprava a provoz však s sebou nesou další finanční náklady. Než se do nové éry pustíme i co se obsahu týče, je pro nás klíčové vědět, zda jej máme pro koho vytvářet. A s tím právě teď potřebujeme Vaši pomoc.

V další části tohoto mimořádného článku se dozvíte, jaká jsou možná řešení a scénaře nejbližší budoucnosti, včetně možnosti zapojení Vás, fanoušků. Prosím, čtěte dále.

Momentální situace

Nevýrazné výsledky českých skokanů v posledních letech a s tím související odliv fanoušků od tohoto sportu, mají neblahý dopad i na situaci našeho webu. V prvé řadě jde právě o fanouškovskou základnu webu, která se v posledních letech rapidně snížila. To se razantně projevilo na nižší čtenosti dílčích článků. Podobně je to také s redaktory – křivka ukazující jejich počet zrovna neletí vzhůru. Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že cílem webu nikdy nebyla výdělečná činnost a redaktoři tím pádem za články nikdy žádné odměny nedostávali. Rovněž všechny výjezdy si museli bezvýhradně hradit ze svého. Jen to za poslední dobu od působení na našem webu několik případných uchazečů odradilo. Momentálně nám tudíž dle situace zbyli dva až tři aktivní přispěvatelé, kteří se až donedávna museli měřit nejen se zastaralým rozhraním webu, ale rovněž se stále narůstající řádkou povinností v „reálném životě“. A ač jsme parta velikých fanoušků skokanského sportu s chutí šířit o něm i nadále povědomí, nyní je vzhledem k výše zmíněnému načase se rozhodnout.

Po dlouhých debatách uvnitř redakce se tedy dospělo k názoru, že provoz webu ve stávajícím módu nebude udržitelný a pokud by měl zůstat naživu, bude potřeba doznat jistých změn (o nich konkrétně v další části).

Posledním důležitým bodem jsou vyšší náklady na provoz webu v posledním roce i jeho budoucnosti. Po jeho „modernizaci” se veškerý obsah z původního serveru musel transformovat na server nový. Celkové náklady této činnosti se vyšplhaly až k částce 10 000 Kč, která stále nebyla plně uhrazena. K tomu se přidávají další pravidelné výdaje na provoz webu, které také šplhají vzhůru. Nemluvě o nákladech na občasné výjezdy našich redaktorů na závody (dosud vždy plně hrazené ze svého) a případně symbolických částkách za psaní článků (dosud nedostal za celou dobu žádný redaktor). 

Naše vize budoucnosti

Pro redakci je prioritou udržet web naživu a “oživit a zmodernizovat” jeho obsah, a to spíše v zaměření na kvalitu na úkor kvantity (menší množství článků v porovnání s předkovidovou dobou, ale kvalitnější obsah, nové rubriky atd.). Od období příští zimní sezóny je v plánu snažit se shrnovat běžné víkendové závody do větších celků a neinformovat obsáhle o každém jednotlivém závodu zvlášť (samozřejmě se to nebude týkat větších akcí) s větším zaměřením na výsledky českých reprezentantů a výsledky Světového poháru mužů i žen. Dále je v plánu vydávat v průběhu týdne vždy mimimálně jeden článek zaměřený na aktuální dění, rozhovor, či vybrané statistiky a zajímavosti. Nebudou samozřejmě chybět i tradiční komentáře a preview, které bychom chtěli posílit a více dát do popředí jednotlivé autory. Konkrétní podobu však můžete ovlivnit i Vy, vyjádřete se tedy prosím v dotazníku, který přikládáme k tomuto článku a který je pro nás podstatný. 

Možné následující scénáře, a jak se můžete zapojit
1) Zavedení PREMIUM sekce na část obsahu pro předplatitele

V této variantě by přicházelo v úvahu uzamčít část obsahu našeho webu pro exkluzivní předplatitele. Vzhledem k vizi, kterou jsme Vám popisovali v předchozí části, by se nejreálněji jevilo nechat volně přístupné reporty ze závodních víkendů, přičemž by se uzamkl obsah s přidanou hodnotou v podobě různých rozhovorů, komentářů ke konkrétním situacím apod (které by vycházely každý týden). Kdo by chtěl, mohl by si objednat roční předplatné této sekce. V každém případě by se samozřejmě jednalo o symbolické předplatné. Znovu zde musíme zopakovat, že úkolem webu nebude tvořit zisk, ale pouze zabezpečit jeho stabilní a bezpečný provoz. Tato varianta by však svou realizací a implementací potřebné technologie na web znamenala další značné výdaje. Z tohoto hlediska se může tato varianta v případě nízkého zájmu jevit jako problematická. 

2) Vyhlášení veřejné sbírky na úhradu aktuálních nákladů a závazků + zřízení transparentního účtu na dobrovolné příspěvky do budoucna

Tato varianta by sebou nenesla žádné dodatečné náklady, z tohoto hlediska by se tedy jevila jako nejvýhodnější. Šlo by o to, že bychom založili veřejnou sbírku (například skrze platformu Donio), přes kterou by se vybraly potřebné prostředky na pokrytí provozních nákladů našeho webu. Tato varianta má rovněž jistou výhodu v tom, že každý může přispět libovolnou částku dle svých možností a ochoty. Na druhou stranu zde existuje riziko, že pokud by se nevybrala potřebná částka, jejíž hodnota by nepokryla ani současné náklady a stávající závazky, sbírka by nebyla úspěšná a s téměř jistotou můžeme konstatovat, že by to znamenalo ukončení provozu webu (v případě neúspěšné sbírky budou všechny příspěvky samozřejmě navráceny). V budoucnu by se dalo uvažovat i o zřízení transparentního účtu na případné dobrovolné peněžní příspěvky a dary, prostřednictvím čehož by byl zajištěn provoz webu i v dlouhodobém horizontu.

3) Ukončení provozu webu

Krajní možností je bohužel i ukončení provozu webu skoky.net. Tato varianta nastane v případě, že z dotazníku vyplyne nedostatečný zájem o naši činnost a neochota se podílet na provozu webu. To s sebou ponese neschopnost zajistit finanční prostředky a tudíž faktickou nemožnost dalšího pokračování. K této možnosti bychom každopádně, jakožto jediný nezávislý český web zaměřený na skoky na lyžích, přistupovali opravdu neradi.

Níže najdete naprosto klíčový dotazník, jehož prostřednictvím vydáte verdikt o naší další budoucnosti. Velmi tedy prosíme o jeho upřímné vyplnění. Rádi v něm uvidíme i Vaše podněty na další pokračování webu. Na závěr chceme ještě jednou zopakovat, že naší prioritou je udržet web v provozu. Sami jsme tomu v minulosti obětovali obrovské množství času a vlastních prostředků a nechceme naši činnost jen tak ukončit. Jsme si dobře vědomi toho, že by to ublížilo i samotnému stavu tohoto krásného sportu u nás, a to si opravdu nepřejeme a věříme, že ani Vy ne. Smyčka se však stahuje více a více… 

Dotazník: Odkaz na dotazník o budoucnosti skoky.net