Jak to vypadá s možnou rekonstrukcí Harrachova? Pohled na situaci očima samotných aktérů!

Josef Loos, CC BY-SA 4.0 , prostřednictvím Wikimedia Commons

V následujícím článku Vám přinášíme slibované odpovědi od dvou hlavních aktérů plánované rekonstrukce areálu harrachovských můstků – starosty Tomáše Vašíčka a předsedy Bucharova klubu Josefa Slavíka!

Rozhovor se starostou Harrachova Tomášem Vašíčkem: Děláme vše proto, aby se do Harrachova vrátila světová špička!

V říjnových komunálních volbách do zastupitelstva města Harrachova uspěl Tomáš Vašíček z občanského sdružení Změna pro Harrachov. Bývalý místostarosta si jako jeden z cílů předsevzal zahájení rekonstrukčních prací na velkém harrachovském můstku K-125. V lednu na jednání zastupitelstva sám informoval, že již proběhla jednání se zástupci všech zúčastněných stran (SLČR, FIS, …). Rozhodli jsme se pana starostu kontaktovat, abychom zjistili, jak se zatím tento plán daří naplnit. Zde Vám nyní přinášíme souhrn jeho odpovědí.

Vy jste o plánu uspořádat světový pohár informoval již v lednu na jednání zastupitelstva města Harrachova, jak se tato jednání posunula?
Na toto téma jsme měli již několik jednání nejen se svazem lyžařů a hejtmanem Půtou, ale nakonec i polskými kolegy z Jakuzsyc. Během těchto jednání jsme projednávali budoucí společný záměr na pořádání sportovních akcí, a to i mezinárodního významu v klasickém lyžování. Zároveň jsem byl pozván na zasedání termínové komise FIS, kde jsem seznámil členy s plánem rekonstrukce K-125 na HS 167, který by se mohl v budoucnu stát jedinečným můstkem.

V souvislosti s konáním závodů bude nezbytné nejdříve uspořádat závod Kontinentálního poháru a pak samozřejmě se budeme hlásit i o přidělení termínu pro závod Světového poháru.

Musím říci, že jsem od všech členů cítil velkou podporu pro město Harrachov a jeho snahy. Město již v letošním roce chce významnou finanční částkou podpořit zahájení rekonstrukčních prací, kde věříme, že se spolu s námi bude na financování této investice podílet Liberecký kraj a taktéž Národní sportovní agentura. Rádi bychom první závody uspořádali již v sezoně 2024/2025.

Jaká je odhadovaná finanční náročnost na obnovení provozu? A bude (a případně kdy) nějak představen samotný projekt rekonstrukce K-125 veřejnosti?
Odhadovaná finanční náročnost je cca 33 mil Kč. Projekt bude představen v okamžiku, jakmile bude připraven.

V jakém stavu je prodej celnice, o kterém se v této souvislosti hovořilo jako o možnosti, která by mohla financovat část rekonstrukce skokanského areálu.
V tuto chvíli byla na základě vyvěšeného záměru vybrána nabídka na dokup bývalého areálu celnice za nabídnutou cenu lehce přes 60 miliónů Kč. Podmínkou pro realizaci této transakce je prosazení změny územního plánu.

Jakou máte představu o areálu menších můstků, ty jsou v havarijním stavu taktéž, avšak závody se zde s vypětím všech sil stále daří konat.
Pevně věříme, že po úspěšných závodech na HS167, bude vůle investovat do rekonstrukce areálu malých skokanských můstků s vidinou uspořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování společně s Poláky.

Věříte, že do konce volebního období se Vám podaří vrátit světová špička zpět do Harrachova?
Ano, věřím a spolu s kolegy z městského zastupitelstva, ze Svazu lyžařů ČR, s panem hejtmanem Martinem Půtou a Libereckým krajem, členy obecně prospěšné společnosti Harrachov a dalšími se snažíme dělat opravdu vše proto, aby tomu tak bylo.


Rozhovor s Josefem Slavíkem z ASM Harrachov: „Jsem optimista a věřím, že se brzy začne s rekonstrukcí.“

Dlouholetého mezinárodního rozhodčího, projektanta skokanských můstků a jednoho z autorů sbírky na záchranu harrachovských můstků jsme se krátce zeptali na stav harrachovských můstků, plánech do budoucna i na to, zda si myslí, že se tento projekt podaří zrealizovat.

V jaké fázi příprav se nachází projekt obnovy provozu na K-125? Je rok 2025 realistickým cílem návratu mezinárodních závodů (SP, či COC) do Harrachova?
Na obnovu můstku K-125 byla provedena orientační studie, kterou jsme společně s panem starostou prezentovali na dubnovém zasedání FIS v Curychu. Ze strany FIS byl záměr přijat velmi kladně s tím, že je návrat světových závodů do Harrachova žádoucí a má podporu. K tomu, aby se mohly vrátit závody SP zpět do Harrachova je nutné nejdříve uspořádat alespoň jeden „zkušební závod“ v podobě COC nebo FIS Cup.

V jakém stavu se K-125 nachází, a co všechno je potřeba dobudovat, opravit a připravit k možnosti ucházení se o Světový pohár? Jaká by měla být finanční náročnost rekonstrukce.
Můstek K-125 je již 10 let mimo provoz a tomu odpovídá technický stav. Jeho výhodou je přírodní nájezd, kvůli kterému nebudou práce na něm tak finančně náročné. Další jeho velkou předností je profil, který předčil svou dobu a je vyhovující i pro současný trend a vývoj techniky a materiálu. Aby skokané dosahovali nižší letové křivky, je navrženo posunutí odrazové hrany, mírné navýšení bubnu a prohloubení profilu na úroveň dojezdu mamutího můstku. Tím by se stráň významně prodloužila a mohlo by se dosahovat délky skoků daleko přes 160 m.

Samozřejmě je potřeba mnoho dalších úprav. Úprava jedno-sedačkové lanovky a realizace ledové chlazené nájezdové stopy, která je běžně používána na většině moderních můstků. Dále také oprava a vybudování nových bočních bezpečnostních zábran podél dopadu i nájezdu. Další úpravy a opravy čeká věž rozhodčích, posty trenérů, nájezdové startovací plošiny a lavičky, či místo pro čekající sportovce se zázemím atd. Dle nových pravidel musí být též instalovány protivětrné zábrany. Odhad ceny realizace je několik desítek milionů Kč.

V jakém časové horizontu bude více veřejnosti představen projekt vybudování XL můstku (mezistupně mezi mamutími a velkými můstky) v Harrachově? Kdy by mohlo dojít k začátku realizace projektu?
Iniciátorem obnovy provozu můstku nynější velikosti K-125 je zejména Město Harrachov, Areál skokanských můstků, o.p.s. a Svaz lyžařů ČR. Vedení Města i ostatní si uvědomují důležitost návratu světových soutěží do Harrachova, protože je to nejlepší propagace města, regionu i celé ČR. S realizací by se mělo začít co nejdříve po dokončení a odsouhlasení projektů ze všech zainteresovaných stran, starosta je připraven nastartovat financování i práce již v letošním roce.

Jaký je stav menších můstků v Harrachově a je v dohledné době v plánu rekonstrukce i areálu menších skokanských můstků K-90, K-70, K-40?
Tyto můstky jsou stěžejními pro přípravu i soutěže všech skokanů i kombiňáků v ČR, od žáků až po seniory. Samozřejmě můstky jsou ve špatném technickém stavu a každoročně vyžadují mnoho oprav a úprav, ale bez jejich funkčnosti by skokanský sport nemohl existovat. Vzhledem ke stavu můstků a jejich nezbytné potřebě je rekonstrukce areálu potřebná co nejdříve a měla by být financována především z prostředků na vznik národních sportovních center.

Mnoho plánů již bylo představeno v minulosti a žádný z nich nedošel naplnění, nebojíte se, že znovu zůstane pouze u slibů a plánů?
Těžká otázka. Ale jsem optimista a věřím, že se brzy začne s rekonstrukcí. Situace je nyní reálná, zájem má Město Harrachov, Liberecký kraj, SLČR, FIS, polská strana chce navázat spolupráci v pořádání světových soutěží. Je zde i zájem veřejnosti, která nemůže pochopit, v jakém stavu se areál nyní nachází. Tento společný zájem a nadšení tu dříve nebyl. Je potřeba příznivou situaci využít a všichni proto musíme udělat maximum.

Oběma respondentům velmi děkujeme za jejich odpovědi a přejeme hodně štěstí v přípravě a realizaci návratu na harrachovské můstky!

Foto: Skokanský areál – Harrachov (autor: Josef Loos; licence CC BY-SA 4.0, prostředcnitvím Wikimedia Commons)