Nový formát leteckých soutěží bude zkoušen již v létě!

V polovině dubna se ve švýcarském Curychu sešli představitelé skokanských podvýborů FIS a na programu jednání byl nejen nový kalendář na sezonu 2014/15, ale také návrh modifikace formátu soutěží v letech na lyžích. Změn také doznají limity pro povolené rozměry skokanských kombinéz. Všechny body tohoto jednání musí být oficiálně potvrzeny na počátku června na mezinárodním kongresu FIS ve Španělsku.

Nový formát leteckých závodů by se měl testovat už při letošní letní GP. Kvalifikací by se měla nově účastnit i elitní desítka celkového pořadí a to povinně. Do závodu pak z této kvalifikace postoupí 40 nejlepších skokanů (48 v průběhu testování pravidla v letních soutěžích). Čtyřicítka postupujících se pak v samotném klání rozdělí na 4 skupiny po desíti závodnících (12 v letních soutěžích) podle pořadí ve SP. Z těchto skupin postoupí do druhého kola vždy nejlepších šest skokanů. Finále by tak tvořilo pouze 24 soupeřů namísto dosavadních 30. Výsledek závodu přitom určí pouze výsledky druhého kola!

Kromě tohoto bodu byla projednávána i maximální tloušťka skokanské kombinézy, která by neměla překročit 6 milimetrů. Minimální hodnota bude 4 mm. Při kontrole přiléhavosti kombinéz bude tolerance 1-3 centimetry od těla u mužů, 2-4 cm pak u skokanek.

Změn dozná také počet skokanek v soutěžích FIS. Ve SP by měla startovat nejlepší čtyřicítka místo dosavadních 50 nejlepších. Prize money by nově měla být rozdělena mezi TOP 20, doteď odměny putovaly k nejlepším patnácti závodnicím.

Všechny tyto změny budou znovu projednány a případně i potvrzeny na 49. mezinárodním kongresu FIS, jenž se koná v Barceloně ve dnech 1.-6. června.

Zdroj: fis-ski.com
Foto: logo FIS (zdroj: archiv)