Obrazem:Liberecká přestavba v novém úhlu

Myšlenkami i pohledem nyní odběhneme na pár okamžiků od rozbíhající se Grand Prix a zkontrolujeme opět postupující práce na ještědském areálu. Můstky se pomalu začínají pokrývat, čas na konečné kladení hmoty ale ještě nenastal. Přesto se dle našeho fotografa Kamila Rybáře na můstku objevuje snad nejvíce dělníků za poslední dobu a práce se začínají alespoň částečně zrychlovat. Konečně také přinášíme fotografie i z jiných úhlů pohledu, na kterých je alespoň vidět pokročilou výstavbu tribun.

_______________________________________________________________

foto: Nejprve se začala hmota pokládat odspoda. Brzy ale dělníci od tohoto postupu ustoupili…

foto: …a začali raději znovu – odzvrchu. Zatím natahují po celé ploše podkladový materiál.

foto: Nový úhel pohledu ale napomáhá pozitivním myšlenkám alespoň co se tribun týče. Areál byl poprvé přístupný také z levé strany můstků a konečně se tedy můžeme na práci dělníků podívat komplexněji.

foto: Kromě „základní“ tribuny, která už na stráni stojí dlouho, se připojují další dvě „křídla“. U jedné už se dosazují na konstrukci svrchní plošiny, druhá zatím vyčnívá jen v betonových základech.

foto: Okolo můstků stále popojíždí těžká technika; více v dálce řídící budova.

foto: Důležitou části stavby bylo také zbudování silničního tunelu pod sjezdovkou. Vzhledem k poloze lyžařské trati bylo problematické dopravovat televizní techniku těsně pod patu můstků a proto byl problém vyřešen podjezdem, který, jak se zdá, přišel do finální fáze.

foto: Pohled z ptačí perspektivy ještědské lanovky – výjezd tunelu zpod sjezdovky, vrcholky hlediště a prozatím holá multifunkční budova, základna vedení, VIP hostů i novinářů.

Odkaz na předchozí fotoreportáže z Ještědu:
* článek z 20.7.
* článek z 10.7.

text: Hana Trnečková
fotografie: Kamil Rybář