Pohár města Banská Bystrica 2014

V sobotu 14. června 2014 uspořádal pod patronací Slovenskej Lyžiarskej Asociácie Klub priatelov skoku na lyžiach Banská Bystrica a ŠK Kartík Banská Bystrica v lyžařském areálu „Žlté Piesky“ v Banské Bystrici na můstcích HS – 17, HS – 38 a HS – 64 s umělou hmotou Medzinárodné preteky MLÁDEŽE a VETERÁNOV v skoku na lyžiach o Pohár města BANSKÁ BYSTRICA.

Za slunečného počasí startovali v šesti kategoriích mladí skokani a skokanky a řada veteránů ze Slovenska, Běloruska, Bulharska a České republiky, která byla zastoupena závodníky z TJ Frenštát p.R., TJ Sokol Kozlovice, TJ Rožnov p.R. a TJ TŽ Třinec.

V kategorii nejmladších žáků Ž 9+10 (*2002 a mladší) zvítězil na můstku K = 18 m v konkurenci 17 startujících Daniel ŠKÁRKA z TJ Rožnov p.R. ziskem 216,5 bodů za dva shodné nejdelší skoky dlouhé 20 metrů s náskokem 16 bodů před 2. Jiřím POKORNÝM z TJ Frenštát p.R. (200,5 b., 16,5+17,5 m) a dvěma skokany TJ Sokol Kozlovice na shodném 3. místě Jiřím DOHNALEM (183,5 b., 15+15,5 m) a Štěpánem KYSELEM (183,5 b., 16+15,5 m). Dále pak opět shodně na 5. místě Filip KŘENEK z TJ Rožnov p.R. (171 b., 17,5p+17,5p m) a Daniel SVOBODA z TJ Frenštát p.R. (171 b., 16p+16,5 m) před svým oddílovým kolegou 7. Vojtěchem MACHÁČEM (163 b., 14,5+14 m) a 8. Jakubem JALŮVKOU z TJ Sokol Kozlovice (161,5 b., 14+13,5 m).

Další závodníci beskydských klubů se umístili: 9. Jonáš JANČÁLEK z TJ Frenštát p.R. (159 b., 14+13 m), 10. Ondřej ŽÁČEK z TJ TŽ Třinec (157 b., 14+14 m), 11. Rostislav TYRLIK (148,5 b., 13+13,5 m), 12. Matouš PETRŮ z TJ Sokol Kozlovice (148 b., 12+13 m) před oddílovým kolegou 13. Lukášem MATUŠINSKÝM (136,5 b., 14,5p+12,5 m), 15. Michal MACHÁČ z TJ Frenštát p.R. (98., 9,5+8 m), 16. Filipem LANÍKEM z TJ Sokol Kozlovice (72 b., 7,5+8p m) a 17. Zdeněk BAHNER z TJ Rožnov p.R. (53 b., 6p+9p m).

V samostatném závodě mladších žaček (*2001 a ml.) obsadila na stejném můstku K = 18 m v konkurenci 7 startujících vedoucí pozici Jaroslava KRATOCHVÍLOVÁ z SKL Nové Město n.M. (mimo soutěž) ziskem 189 bodů skoky dlouhými 16,5 a 15,5 metrů. Mezi žačkami pak zvítězila Anežka ŠMAHLÍKOVÁ z TJ Frenštát p.R. (181,5 b., 15+15 m) před svou oddílovou kolegyní 2. Klárou ULRICHOVOU (170,5 b., 14+14 m) a 3. Terézií KANTOROVOU z TJ TŽ Třinec (139 b., 13+12 m) před dvěma domácími závodnicemi z KPSL BB 4. Natálií HANKOVOU (138,5 b., 13,5p+13,5 m) a 5. Kristinou FÁBÍKOVOU (131 b., 12,5+11 m) a 6. Běloruskou Victorií LAZENSKAYA z SK Minsk (76,5 b., 8,5+8p).


Foto: Můstek HS 64 na Žltých pieskách (autor: Ing. Michal Brodský)

V samostatném závodě starších žaček Žy 11+12 (*2001 a 2002) zvítězila již na větším můstku K = 38 m v konkurenci 3 startujících Klára KUBEČKOVÁ z TJ Frenštát p.R. ziskem 188,1 bodů za skoky 31 a 36 metrů, před domácí skokankou 2. Viktorii ŠÍDLOVOU z pořádajícího KPSL Banská Bystrica (94 b., 22+24 m) a m.s. Jaroslavou KKRATOCHVÍLOVOU z SKL Nové Město n.M. (33,7 b., 18+15 m).

V kategorii dorostenců (*2000 a ml.) zvítězil na stejném můstku K = 38 m v konkurenci 10 startujících Benedikt HOLUB z TJ Frenštát p.R. ziskem 191 bodů za nejdelší skoky v obou kolech 33,5 a 35 metrů před svými oddílovými kolegy 2. Petrem VAVERKOU (184,8 b., 34,5+30 m) a 3. Josefem BRODSKÝM (159,9 b., 30+30 m).

Čtvrté místo obsadil Radek SELCER z TJ Frenštát p.R. (158,0 b., 29+32 m), před 5. Bulharem Viktorem HRISTOVEM z Rilski Ski Samokov (137,8 b., 29,5+27 m), 6. Marcel MATUŠINKÝ z TJ Sokol Kozlovice (137,6 b., 27+30 m), 8. Jiří POKORNÝ z TJ Frenštát p.R. (79,4 b., 22,5+20 m), 9. domácí Slovák Martin FÁBIK z KPSL BB (65,6 b., 19+20,5 m), 10. Ondřej ŽÁČEK z TJ TŽ Třinec (61,4 b., 20+20 m).

V kategorii Juniorů (*1997 a ml.) zvítězil na největším můstku na Zlatých pieskách s konstrukčním bodem K = 63 m v konkurenci 22 startujících Viktor POLÁŠEK z SKL Nové Město n.M. ziskem 208,2 bodů za dva nejdelší skoky dne v obou soutěžních kolech dlouhých 53,5 a 65,5 metrů s 68,2-bodovým náskokem před 2. Dušanem DOLEŽELEM z TJ Frenštát p.R. (200 b., 50,5+65,5 m) Krzysztofem KABOT z KS Wisła Ustronianka (192,5 b., 62,5 + 64,5 m) a 3. Robertem SZYMECZKEM z TJ TŽ Třinec (196,8 b., 53+62,5 m).

Dále bodovali: 4. Damián LASOTA z TJ TŽ Třinec (190,2 b., 53,5+60,5 m), před dvěma závodníky TJ Frenštát p.R. – 5. Jakub ŠPOK (189,7 b., 55+59 m), 6. Marcel VYVIAL (184,5 b., 49,5+61,5 m), 7. Lukáš KANTOR z TJ TŽ Třinec (172,5 b., 50,5+55,5 m), 2. Marcel VYVIAL z TJ Frenštát p.R. (137 b., 54+49,5 m) a 8. nejlepší z domácích Tomáš ONDREJKA z ŠK Kartík (169,4 b., 51+56 m) před 9. Bulharem Kaloyan HRISTOV z Rilski Ski Samokov (162,6 b., 47,5+57,5 m).

Z dalších beskydských skokanů se umístili: 12. Robert ŠUPOLA z TJ Rožnov p.R. (141,3 b., 46,5+51,5 m) před oddílovým kolegou 13. Lukášem KUBĚNOU (139,8 b., 45+50,5 m), Dále pak dva skokani z TJ Frenštát p.R. 14. Benedikt HOLUB (135,3 b., 44,5+51 m) a za nejlepším Bělorusem 17. Mikitou AHIBALAU z SK Minsk (117 b., 44,5+44 m) další dva frenštátčané 18. Vojtěch MATĚJKA (111,6 b., 42+45,5 m) a 19. Petr VAVERKA (87,0 b., 36,5+42 m).

V nejstarší kategorii mužů (*1992 a starší) startovalo na můstku K 63 m jen 6 závodníků. Zvítězil slovenský reprezentant Patrik LICHÝ z pořádajícího ŠK Kartík Banská Bystrica (181,5 b., 58+62,5 m) ziskem 186 bodů za nejdelší skoky v obou soutěžních kolech dlouhých 66 a 66,5 metrů se 12,8 bodovým náskokem před oddílovým kolegou 2. Mojmírem NOSÁLEM (203,8 b., 58+60 m) a 3. Tomáš VAMBERA z SKL Nové Město n.M. (178 b., 58+62,5 m).

Dále se umístili:, 4. Tomáš KAROLY z pořádající KPSL Banská Bystrica (139 b., 54,5+50 m), 5. Michal PENZIVIATER z ŠK Kartík (88,5 b., 42+41 m). 6. Josef PAVLICA z TJ Rožnov p.R. (169 b., 58+58,5 m).

Poháry a ceny předali nejlepším závodníkům ve všech kategoriích na slavnostním vyhlášení pod můstkem K = 63 m předseda OV Ján TÁNCZOS a technický delegát SLA Mgr. Peter Schlank.

[filename=14.06.14_Výsledky_Poháru_Banské_Bystrice_2014.pdf] [filesize=14.06.14_Výsledky_Poháru_Banské_Bystrice_2014.pdf]
Počet stažení: [downloads=14.06.14_Výsledky_Poháru_Banské_Bystrice_2014.pdf]

Zdroj: ASK Dukla BB
Hlavní foto: Vyhlášení vítězů (autor: Ing. Michal Brodský)