Pohoda na Valné hromadě úseku skoku

V aule Zámeckého hotelu na Sychrové se již podruhé uskutečnila v sobotu 19. dubna 2008 Valná hromada úseku skoku na lyžích, za účasti 64 delegátů s hlasem rozhodujícím ze všech lyžařských oddílů a klubů skoku na lyžích z celé ČR. Jako čestní hosté se zúčastnili VH místopředseda VV SLČR Čestmír Skrbek a nově ustavený generální sekretář SLČR Petr Graclík.

Jednání VH zahájil předseda OSÚ Leoš Škoda. Po ustavení mandátního výboru byl do čela pracovního představenstva VH již potřetí odsouhlasen JUDr. Vladimír Kašpar, který zajistil klidný průběh celé akce.

Již v úvodu byla s jasným výsledkem a bez emocí vyřešena otázka regulérnosti VH , kterou napadli funkcionáři TJ Dukla Frenštát p.R. dopisem na VV a RK SLČR a stejně tak v klidu odhlasovali delegáti aktuální počet DHR, což bylo pro další období schváleno i jako změna statutu.


Foto: Pracovní předsednictvo Valné hromady SL 19.04.2008 na Sychrově, zleva: Ing. Zuzana Kunášková, JUDr. Vladimír Kašpar – předseda a Stanislav Lasota st.

Ve svém vystoupením sportovní ředitel OSÚ SL Rostislav Jozífek beze zbytku vysvětlil všechny požadavky z usnesení loňské VH a předložil zcela jasné výsledky hospodaření SL za roky 2006 a 2007. Dále předložil návrh vyrovnaného rozpočtu SL ve výši 19 milionů Kč na rok 2008 – jako 1. variantu před přechodem na sezónní plánování v SL ČR t.j. 2008/2009 a požádal RK o provedení podrobné revizi hospodaření SL  ke konci l. pololetí 2008 s termínem do 30.9.2008.

Byla přednesena zpráva RK s kladným výsledkem, která v závěru uvádí, že za celý rok nedostala revizní komise SL z české lyžařské veřejnosti žádný podnět k řešení.


Foto: Sportovní ředitel SL Mgr. Rostislav Jozífek při přednesu své Zprávy o činnosti a hospodaření Rady OSÚ SL za sezónu 2007/2008.

Destrukční politika Milana Jandy & spol. se minula účinkem a sám její autor se zbaběle vyhnul možnosti obhajovat své pomlouvačné názory před účastníky Valné hromady SL.

Hodnotná zpráva Richarda Schallerta přednesená v českém překladu a jeho osobní vystoupení analyzující činnosti A-týmu a jeho jednotlivých členů se těšila velké pozornosti delegátů a byla odměněna potleskem.

Hodnocení činnosti B-týmu od Matjaže Zupana v překladu Davida Jiroutka bylo rovněž pozorně vyslechnuto. Ostatní zprávy STK, juniorů a žen obdrží všichni delegáti písemně e-mailem.


Foto: Delegáti Valné hromady skoku na lyžích 19.04.2008 na Sychrově. V popředí zleva: Otakar Jiroutek, Tomáš Ploc a Ing. Petr Sedláček

Stanislav Lasota st. poděkoval členům Rady OSÚ za jejich podporu Lyžařským oddílům a přínos k rozvoji žákovského skoku a v podobném duchu se neslo i vystoupení Čestmíra Skrbka vůči všem členům, funkcionářům a závodníkům celého úseku skoku na lyžích.

Po konstruktivní diskusi účastníků přednesl vedoucím návrhové komise Ing. Jan Baier z TJ Dukly Frenštát p.R. v závěru VH návrh na usnesení Valné hromady. Všechna hlasování proběhla jednoznačně kladně, většina z nich jednohlasně včetně schválení závěrečného usnesení VH.

V závěru poblahopřáli delegáti Mgr. Rostislavu Jozífkovi a Rosťovi Latzkovi k jejich jmeninám a v radostném a přátelském duchu skončila nejklidnější valná hromada skokanů za posledních pět let.

Úvodní foto: Delegáti Valné hromady skoku na lyžích na Sychrově. V popředí zleva: Mrg. Rostislav Jozífek, Leoš Škoda, Jiří Raška a Jiří Černý
Autor fotografií: Ing. Jiří Sedláček