Radek Cikl: „Musíme zlepšit procesy vnitřního řízení“

Jak jsme již informovali před Vánoci, Jakub Janda se z vedení úseku skoku stáhl a na pozici zmocněnce pro řízení Rady úseku skoku na lyžích byl jmenován Radek Cikl, který má již mnoho let na povel úsek severské kombinace. Jak zvládne souběh funkcí, co je potřeba zlepšit a kam by obecně měl směřovat český skok? S těmito dotazy jsme otce bývalého reprezentanta Martina Cikla kontaktovali – odpovědi na ně vám nabízí tento článek.

Prvně ještě k severské kombinaci – měli jsme nebývale silnou generaci juniorů, která se však ve Světovém poháru ne a ne naplno prosadit (např. ve srovnání s Francií) – čím si to vysvětlujete?
Silnou, respektive širokou, juniorskou základnu neměla severská kombinace v Česku nikdy. Je to logicky dáno více faktory. Množstvím skokanských můstků a sportovních klubů u nás, a také možnostmi uplatnění na mezinárodní scéně. Silná generace medailistů juniorských mistrovství tvoří nyní mladé reprezentační družstvo mužů v severské kombinaci. Také ve stávající juniorské reprezentaci jsou závodníci s velkým potenciálem. Jen namátkou Lukáš Doležal nebo Jirka Konvalinka. Proto si myslím, že juniory máme konkurenceschopné stále.
Ke skokům na lyžích jste nyní přišel alespoň zdánlivě poměrně narychlo, co bylo hlavním důvodem (konce Jakuba Jandy a vašeho příchodu)? A jak budete mít nyní rozdělené pravomoce? A jak myslíte, že zvládnete souběh funkcí se severskou kombinací?
 Jakub, jak už mnohokrát prohlásil, nemá kvůli svým běžným povinnostem, které jsou náročné, dostatek času. Skokanský sport současně prochází hlubokou krizí, proto bylo potřebné situaci nějak řešit. Mým úkolem je tedy v tomto složitém období nastavit procesy a spolupráci odborníků pro opětné pozvednutí skoku na lyžích. Konkrétně mou osobu si výkonný výbor vybral logicky asi proto, že disciplína severská kombinace je organizačně, místně i metodicky se skokem na lyžích úzce propojena. Pokud se týká pravomocí, já radu úseku skoku v tuto chvíli řídím, ale jinak rada pracuje a rozhoduje podle svých kompetencí normálně dále.
Na čem nyní můžeme v úseku skoků na lyžích stavět, a co je potřeba do budoucna zlepšit?
Samozřejmě, že u českého skoku je stále řada zapálených a schopných lidí. Na nich a na práci v oddílech se dá stavět. Obecně, porovnáváme-li se se světem, vkládá naše zem do sportu příliš málo peněz. Na druhou stranu je financování skoku ze společných zdrojů Svazu lyžařů ČR stabilní. Podobné to je i se zabezpečením z rezortního sportovního centra Dukla, takže víceméně víme, s čím se dá počítat. Zlepšit musíme jednoznačně procesy vnitřního řízení. Stanovovat si pro všechny kategorie jasná a náročná pravidla. Zapracovat je třeba na metodické podpoře oddílů. Ale hlavně. Je třeba vybudovat silný, odborně erudovaný, zapálený a spolupracující trenérský tým. To však není problematika rychlého řešení.
Před bezmála třemi lety byl během zimní sezony z údajně nedostačujících výsledků odvolán z pozice trenéra David Jiroutek. Nyní je situace horší, neuvažuje se o podobném kroku? Koneckonců nejlepších výkonů z našich skokanů dosahují ti, kteří s Vasjou Bajcem úplně každodenně netrénují…
Zahájil jsem v této věci již některá jednání. Začínám mít na věc poměrně jasný názor, ale seznámím s ním nejprve členy rady úseku skoku a navrhnu jim i možné varianty řešení. Při hodnocení situace je třeba brát v úvahu krátkodobý horizont i dlouhodobé záměry. Současně sportovní i ekonomické aspekty dané situace. A ty nejsou prosté. Rozhodně bych však nechtěl jednat tak, abychom po nějakém rozhodnutí nevěděli, co dál.
Jaký bude hlavní cíl a směr českých skokanů ve zbylé části zimní sezony? Neuvažuje se o více transparentní komunikaci, zvláště ohledně nominačních kritérií?
Nyní považuji za správné svolat trenérskou radu, která zhodnotí reálné možnosti účasti na MS 2023 v Planici. Účast reprezentačních družstev v mezinárodních soutěžích se dost rozmělnila, takže by se měly vyjasnit zodpovědnosti trenérů k jednotlivým závodníkům, zejména k jejich průběžné přípravě. Stanovit bychom si měli některé dílčí cíle. Jednání se musí uskutečnit tváří v tvář, aby se něco pořádného dohodlo. Už jsem o tom informoval předsedu trenérské rady Františka Vaculíka. O účasti mladých závodníků a závodnic, zejména na MSJ v Kanadě, již bylo prakticky rozhodnuto a je jen potřeba návrhy schválit. Pokud se týká rozhodování, kompetence v této věci jsou dlouhodobě stanoveny. Členové rady, pokud chtějí, mají o věcech nejvíce informací a zvažují vždy různé varianty. Určitě je dobré, když odborná veřejnost i fanoušci znají dlouhodobé záměry rady. Lépe se jim chápe oč funkcionářům jde. Rozebírání detailů sem a tam na veřejných fórech bych však ponechal na fanoušcích. To je jejich parketa, ne zodpovědných osob.
Jak se díváte na stav ženského skoku? Tam jsme asi úplně nulu na kontě nečekali…
Jsem ve funkci teprve tři týdny, takže jsem nebyl schopen zvládnout vše, co jsem si naplánoval. Donáší se mi ze střípků řečí ledasco, ale každopádně musím nejprve hovořit s trenéry i děvčaty z týmu. Pak si budu moct udělat obrázek o možných příčinách a zaujmout postoj.
Co byste českým skokům na lyžích popřál do nového roku 2023?
Přirozeně přeji českým skokům nejen do roku 2023 mnoho dobrého. Současně vím, že bez píle, promyšlenosti, sebekázně a spolupráce to nepůjde. Na druhou stranu. Jak se říká: „Chytrost nejsou žádné čáry.“ 🙂

Připomínáme rovněž naši existenčně důležitou sbírku pro záchranu webu, každý příspěvek nás k tomuto cíli přiblíží!