Reakce na dopis pana Jandy

Publikujeme dopis vedení úseku skoku zaslaný dnes 19.2.2007 v 16.16. hod. klubům v reakci na dopis s dotazy, který Milan Janda zaslal 16.2.2007 Radě úseku skoku na lyžích, která je ke stažení v tomto článku.

Vážení sportovní přátelé,
velmi krátce reaguji na nehorázné lži pana Jandy a před odjezdem do Sappora vysvětlím dvě klíčové záležitosti, které se MS 2007 týkají. Ostatní bude řešit Rada OSÚ SL na svém zasedání v březnu po MS 2007.

1. Otázka tlumočnice – při plánování programu MS v Sapporu sportovním ředitelem byla zakomponována relaxace po prvních dvou závodech na velkém můstku tak, jak se nám to osvědčilo v minulosti např. při ZOH 2006. Tato relaxace byla trenérem Bajcem zahrnována na základě zkušeností právě z MS 2005 v Oberstdorfu, kdy se začala u týmu při tak dlouhém pobytu na jednom místě projevovat tzv. ponorková nemoc. V Sapporu a v Japonsku samém je jakýkoli výjezd mimo velká města do vnitrozemí velmi komplikovanou záležitostí neb jediným jazykem, jakým se lze zde domluvit, je japonština. Proto sportovní ředitel připravil pobyt tlumočnice, která plynně hovoří japonsky a česky. Náklady jsou hrazeny novým sponzorem OSÚ SL, který bude v Sapporu přítomen a který uvažuje o dlouhodobější spolupráci s OSÚ SL. Znovu opakuji, že veškeré náklady týkající se transportu, ubytování a stravování převzal na sebe tento sponzor a tlumočnici využívá primárně pro svoji potřebu. Úsek skoku po dohodě s tímto sponzorem bude moci služeb tlumočnice využívat právě pro relaxační pobyt. Rád bych zde zdůraznil, že čistit hlavu potřebuje z našich sportovců právě Jakub Janda a je až nehorázné, co pan Janda st. napadá a kritizuje. Tyto náklady nás nic nestojí a jsme rádi, že nám tuto potřebu vůbec někdo zaplatí. Bohužel celá záležitost je natolik nemilá, že budeme muset v Sapporu toto se sponzorem, generálním sekretářem eventuelně prezidentem svazu prodiskutovat a osobně budu velice překvapen, pokud bude tento sponzor po takovéto kauze ještě nadále s OSÚ SL chtít spolupracovat.

Mimo oficiální účast OSÚ SL jsme pozvali veškeré naše sponzory do Sappora a dle smluv jsme byli ochotni převzít náklady za zástupce firmy OMV, Viessmann a Bwin. Z těchto firem nakonec do Sappora díky pracovnímu zaneprázdnění a nemožnosti se uvolnit nejede nikdo. Ostatní sponzoři mimo výše jmenované firmy či jiné soukromé osoby mohli jet na vlastní náklady, jako samoplátci. Toho využilo celkem 6 lidí. Další jiné požadavky samoplátců jsme neobdrželi.

2. Kauza servis – Po závodě v Klingenthalu 7.2.2007 ve 22.30 poprvé sdělil šéftrenér Richard Schallert, že uvažuje o eventualitě přítomnosti servismana Žídka v Sapporu. Na to mu sportovní ředitel odpověděl jednu jedinou větu: že to z časových důvodů není možné řešit a jediným kompetentním člověkem, který veškerou agendu pro MS v Sapporu zajišťuje, je generální sekretář Pelc.

Při přípravě sezóny 2006/2007 byla přítomnost servismana pana Žídka diskutována a nebyla ze strany trenérů požadována s odůvodněním, že tým je kompletně servisně zajištěn výrobci lyží. Sám jsem tuto záležitost s příslušnými pracovníky hlavně firmy Elan konzultoval a oni mi sdělili, že servis je plně v jejich kompetenci a je také smluvně ošetřen ve smlouvě s Jakubem Jandou. V tuto chvíli byla pro nás tato záležitost pro sezónu 2006/2007 vyřešena.

Co se týká pana Žídka samotného, byl v posledním měsíci na zkoušku na žádost trenérů zařazen a věříme, že se definitivně jeho přístup k pracovním povinnostem natolik změnil, že jej v budoucí sezóně budeme moci využívat. Záleží jenom na něm samotném, jak tuto šanci uchopí. Podotýkám, že pokud pan Žídek u týmu byl, nepracoval jen jako servisman, ale také jako řidič mikrobusu a v případě, že takový člověk díky alkoholu ztratí řidičské oprávnění, je pro jakoukoli firmu, v případě, že jeho pracovní náplní je také řízení, vysoce diskvalifikován. Jak už jsem řekl, až si pan Žídek tento svůj problém vyřeší, má u nás otevřené dveře.

Poslední poznámkou z mé strany je to, že na jakékoliv další osočování ze strany pana Jandy a umělé tvoření kauz a vyhrožování tiskem již nebudeme vůbec reagovat. Pan Janda za poslední tři roky pro český skok neudělal vůbec nic, nebereme-li v potaz jeho heroický výkon s píšťalkou na frenštátském můstku, ba naopak, a to vždy před velkými závody, se snaží vnést do úseku skoku rozkol, nepravdy, lži a pomluvy. Jsme rádi, že většina klubů a lidí v úseku se především prací s mládeží podílí na dalším rozvoji disciplíny, narozdíl od pana Jandy.

Dnešní kauza tlumočník je evidentním důkazem poškození OSÚ SL, kdy za tento servis neplatíme, naopak prostředky dostáváme a jsme panem Jandou takto hrubě napadáni.

Těším se na setkání s Vámi po návratu ze Sappora, kdy si můžeme o veškerých záležitostech osobně promluvit. Slibuji Vám také, že tato témata nezapadnou a zcela zevrubně je prodiskutujeme na Valné hromadě, kterou bychom opět letos rádi uskutečnili v dubnovém termínu.

S pozdravem

Leoš Škoda
předseda OSÚ SL