Schlierenzauer „otevře“ můstek ve Stamsu

O víkendu bude hvězda rakouského skokanského týmu – Gregor Schlierenzauer-pověřena otevřením přestavěného můstku Brunnenstalschanze s HS 115m ve Stamsu. Tímto úkolem byl poctěn jako bývalý žák místního sportovního gymnázia.

Se svým výčtem úspěchů dělá tomuto gymnáziu výbornou reklamu. Díky zrekonstruovanému můstku budou zajisté v budoucnu studenti gymnázia ve Stamsu více trénovat v Seefeldu, kde se nový můstek nachází.

Byl tam vytvořen střední můstek pro Mistrovství světa mládeže 2012 a menší můstek – 75m. Oba můstky budou otevřeny ještě v letošním roce.

Sportovní gymnázium ve Stamsu: „Továrna na úspěchy“
Historie gymnázia ve Stamsu, který leží mezi Imst a Telfesem, se píše již od roku 1967. Od svých začátků, kdy škola disponovala jednou třídou, se mnohé změnilo. Dnes se může pyšnit zejména moderním vzdělávacím zázemím a profesionálními trenéry. Podle samotných absolventů není snadné se na gymnázium dostat, ale určitě to stojí za to.

Seznam úspěšných absolventů této školy je opravdu dlouhý, pro příklad uveďme Martina Höllwartha, Tonni Innauera, Ernsta Vettoriho, Andrease Withölzla, Floriana Liegla, Andrease Koflera a v ne poslední řadě již zmíněného Gregora Schlierenzauera. Velmi početný je také výčet medailí získaných absolventy.

Zdroj: berkutschi.com, skoki.sport24.pl
Foto: Gregor Schlierenzauer (autor: Pavel Mikeska)