Slavný skokan Miroslav Martinák slaví 75 let

Mirko Martinák 18.6.2011 sa dožíva svojho krásneho životného jubilea 75- tych narodenín. Vlastne až pri takejto príležitosti si človek uvedomí, ako ten čas, tá naša návšteva na tomto svete rýchlo beží.

Narodil sa vo Veľkých Karloviciach 18.6.1936 ako najmladší zo šiestych súrodencov, z troch bratov a troch sestier. Prežité detstvo do 15-tych rokov v jednej z najdlhších obcí v bývalom Československu bolo ťažké, hlavne zapríčinené aj II. svetovou vojnou, ale aj tak bolo pekné. Od detstva to bolo lyžovanie a najviac práve tu v Rožnove p.R. sa zadíval do širokých skokanských lyží. V pretekoch to skúšal ako združenár, ba aj ako zjazdár, ale najväčšie úspechy ako pretekár a potom ako tréner zožal v skokoch na lyžiach. V roku 1956 nastúpil na voj. základnú službu do Liberca, kde v tejto dobe sa aj slúžilo, ale mal možnosť športovať a to plne využil. V Liberci zotrval do roku 1965, kedy ako prvý z pretekárov v bývalom Československu ukončil FTVŠ UK v Prahe. Počas 10-tych rokov v Liberci v Dukle sa vypracoval na reprezentanta v severskej kombinácii- združenára a neskoršie od roku 1961 do 1965 ako skokan špecialista. Reprezentoval na viacerých medzinárodných pretekoch, majstrovstvách sveta v roku 1962 v Zakopanom, kde bol najlepší z Čechoslovákov na veľkom mostíku na 20-tom mieste .

V roku 1963 v októbri sa oženil v Prahe s Pražáčkou Jankou s ktorou mali dve deti Mareka a Julku. Osud im doprial len necelých 28 rokov spolunažívania.

Je to práve 45 rokov, keď Mirko 1.2.1966 so štyrmi skokanmi na základe trojstrannej dohody a doporučenia zväzu lyžiarov prišiel do Banskej Bystrice budovať nové družstvo skokanov na Slovensku s výhľadovým cieľom vyrovnať sa družstvu Liberca. Od prvej chvíle začali budovať so skokanmi mostík P-70 na neďalekých Králikoch, kde boli a sú ideálne podmienky pre mostík a pre prevádzkovanie tohto športu. Neskoršie sa pustil aj do budovania veľkého mostíka P-90, kde v dnešnej dobe je rekord 145m a po dokončení profilu a spustenia prevádzky patril medzi najväčšie mostíky na svete. Žiaľ sen o dobudovaní areálu sa nenaplnil. Pôsobil v rôznych funkciách ako napr. tréner, starší tréner, asistent reprezentácie, prvý predseda skokanského úseku na Slovensku, štýlový rozhodca FIS, technický delegát FIS, autor a zakladateľ spoločne s pánom Štefanom Slivkom „Slovenskej ligy mládeže“, staviteľ mostíkov nie len na Králikoch, ale i na Žltých Pieskoch a v blízkom okolí. Mal značný podiel na vytvorení systému prípravy skokanov na lyžach v Československu navrhnutou koncepciou, ovplyvňoval UP v Olomouci svojimi podnetmi a návrhmi. V budovaní mostíkov hlavne spolupracoval s pánom Jozefom Adamom, kde bolo prepojenie praxe s odbornými znalosťami o výstavbe mostíkov. Mal podiel na obnovení Ski-klubu Banská Bystrica a bol aj jeho prvým predsedom.

So svojimi zverencami veľmi rýchlo dosiahol pozoruhodné športové výsledky. Spomenieme titul Majstra sveta Karela Kodejšku , ktorý bol i najlepší športovec Československa v roku 1975. Vychoval niekoľko trénerov, ktorí sa stali i reprezentačnými trénermi krajiny Československa a potom Slovenska Ako štýlový rozhodca FIS hodnotil ZOH v Lillehammeri v roku 1994. Za svoju prácu trénera a funkcionára bol viac krát ocenený rôznymi titulmi a oceneniami. Stále sú vzácne jeho rady a pomoc v hnutí, i keď teraz na Slovensku skoky na lyžiach prežívajú obrovskú krízu.

Foto: Miroslav Martinák
Autor: Mgr. Peter SCHLANK