DOPINGOVÁ ZKOUŠKA

Je zodpovědný za to, že Tour de France nemá od roku 1999 do roku 2006 ve svých kronikách jméno vítěze. Kateřinu Neumannovou nechal čekat více než 21 měsíců na to, než si mohla na krk pověsit stříbrnou a bronzovou medaili ze Salt Lake City. Z fotbalového génia Diega Maradony udělal lidskou trosku. Řeč je o dopingu.

O užívání zakázaných chemických látek, které zvyšují výkonnost a přinášejí některým sportovcům nedovolenou výhodu nad ostatními. Pro mladé vrcholové sportovce pak užívání všelijakých chemických preparátu znamená hrozbu vážného poškození zdraví.

Proto byla ustavena Světová antidopingová agentura (WADA), která dohlíží na dodržování antidopingových pravidel. Porušení jednoho, nebo více pravidel je považováno za doping.

Antidopingová pravidla jsou podle tohoto kodexu porušena když…
… je prokazatelná přítomnost zakázané látky, jejích metabolitů nebo indikátorů ve vašem těle
… použijete nebo se pokusíte použít zakázanou látku nebo metodu
… se odmítnete dostavit nebo se nedostavíte k odběru vzorku bez náležitého důvodu po výzvě nebo se jinak vyhnete dopingové kontrole
… porušíte požadavky týkajících se dostupnosti sportovce pro kontrolu mimo soutěž
… podvádíte nebo se pokusíte podvádět v průběhu dopingové kontroly
… máte v držení zakázané látky a látky umožňující zakázané metody
… nelegálně nakládáte s jakoukoliv zakázanou látkou nebo látkou umožňující zakázané metody
… podáváte nebo se pokoušíte podávat zakázané látky nebo aplikovat zakázané metody sportovci

Jednou z nejdůležitějších součástí boje proti dopingu jsou dopingové kontroly. Každý sportovec je nahodile (díky losu, případně díky výběru Světové antidopingové agentury) vybrán k podstoupení dopingové zkoušky. Ta zahrnuje odběr vzorku moči, případně krve, který je následně odeslán do laboratoře a tam přezkoušen.

Bohužel podvodům se nevyhnuly ani samotné odběry vzorků, a proto se i ze samotných odběrů stala procedura, která je nedůstojná jak pro sportovce, tak i pro dopingové komisaře.

Jak vlastně dopingová zkouška vypadá na skokanských závodech?
Po skončení závodů jsou k vybraným sportovcům, kteří byli určeni pro podstoupení zkoušky, přiděleni komisaři a vybraný sportovec se do doby odevzdání vzorku nesmí komisaři vzdálit z dohledu. Nesmí konzumovat ani pít nic, vyjma nápojů, které mají s sebou dopingoví komisaři. Tyto nápoje musí být navíc vypité přímo z originálních lahví, nesmí být do ničeho přelity. A poté už se jen čeká, až bude chtít sportovec na toaletu, aby byl schopen odevzdat vzorek moči. A i v tomto případě tak musí učinit pod dohledem komisaře (muž v dohledu muže a žena v dohledu ženy), protože jsou známy případy, kdy sportovec s sebou na kontrolu nosil cizí moč, kterou pak odevzdal jako vzorek.

A právě zde přichází úskalí, protože po sportovním výkonu, kdy mnoho tekutin vypotíte, necítíte nutkání jít na toaletu. Navíc, když není možné konzumovat močopudné nápoje, jako např. pivo nebo kávu. Nezřídka se proto dopingové kontroly prodlouží na několik hodin a celý tým, který by už mohl odjet ze závodu a být na půli cesty k domovu, musí čekat na svého parťáka.

Foto: Logo Světové antidopingové agentury (zdroj: wada-ama.org)