Pravidla FIS SP ve skoku na lyžích 2006/07

Specializovaná pravidla pro disciplínu skok na lyžích. Jedná se o doplnění pravidel MPZLD (IWO). Především se týkají bodování, K.O. systému, ale i jiných specialit skoku na lyžích.

PRAVIDLA
„RUHRGAS“ FIS Světový pohár ve skoku na lyžích 2006/07

Legenda:
SPS = FIS Světový pohár ve skoku na lyžích (zahrnuje lety na lyžích)
KOPS = FIS kontinentální pohár ve skoku na lyžích
GPS = FIS letní Grand Prix ve skoku na lyžích

1. Plánování kalendáře, přihlášení a přidělení závodů

1.1 „e. on RUHRGAS“ FIS Světový pohár ve skoku na lyžích

1.1.1
Každý národní lyžařský svaz je oprávněn přihlásit se u Výboru pro plánování kalendáře k vypsanému termínu SPS závodů (závody jednotlivců a/nebo týmů).

1.1.2
Žádost musí být vyplněna na předepsaném formuláři a podána s dvouletým předstihem. Na formuláři musí být uvedeno také datum, kdy vyprší platnost certifikátu můstku.

1.1.3
Aby se mohly uskutečnit dva závody SPS na různých místech, musí být mezi nimi k dispozici nejméně jeden tréninkový den.

1.1.4
Poslední podnik SPS závodní sezóny je finále SPS. Při SPS finále se koná zároveň také vyhlášení vítězů celkového pořadí SPS.

1.2 Přidělení závodu SPS

1.2.1
Výbor pověřený plánováním kalendáře přezkouší:
– vhodnost příslušného můstku pro závody SPS na základě platného certifikátu můstku;
– vhodnost příslušných organizátorů pro závody SPS na základě seznamu kritérií, který obsahuje také záruku disponibility použitelným mezinárodním televizním signálem po celou dobu závodu – vhodným i pro živé vysílání.

1.2.2
Na základě výsledků přezkoumání a nabídky termínu ustanoví Výbor pro plánování kalendáře provizorní kalendář termínů SPS pro následující dvě závodní sezóny. Definitivní kalendář SPS pro příslušnou sezónu je schválen představenstvem FIS.

1.3 Ochrana termínů

1.3.1
K jednomu datu se smí konat vždy pouze jeden závod SPS.

1.3.2
Mezinárodní mistrovství (ZOH, MS) a další předem přesně stanovená data podléhají ochraně termínů. V tyto dny se nekonají žádné závody SPS.

2. Oprávnění ke startu v závodech SPS

2.1
Do závodu SPS smějí být přihlášeni jen skokani, kteří vlastní FIS-kód.

2.2 Oprávněni ke startu jsou:
a) Skokani, kteří už získali body v závodě KOPS nebo GPS
b) Skokani, kteří dosáhli při závodech KOPS z předešlé nebo probíhající sezóny zisku minimálně jednoho bodu.

3. Bodování ve FIS SPS

3.1 Závody jednotlivců

1. místo = 100 bodů 16. místo = 15 bodů
2. místo = 80 bodů 17. místo = 14 bodů
3. místo = 60 bodů 18. místo = 13 bodů
4. místo = 50 bodů 19. místo = 12 bodů
5. místo = 45 bodů 20. místo = 11 bodů
6. místo = 40 bodů 21. místo = 10 bodů
7. místo = 36 bodů 22. místo = 9 bodů
8. místo = 32 bodů 23. místo = 8 bodů
9. místo = 29 bodů 24. místo = 7 bodů
10. místo = 26 bodů 25. místo = 6 bodů
11. místo = 24 bodů 26. místo = 5 bodů
12. místo = 22 bodů 27. místo = 4 body
13. místo = 20 bodů 28. místo = 3 body
14. místo = 18 bodů 29. místo = 2 body
15. místo = 16 bodů 30. místo = 1 bod

3.1.1
V případě rovnocenného umístění dvou skokanů ve výsledcích získává každý závodník body příslušející danému místu a následující místo v pořadí je vypuštěno.

3.1.2
Závodu SPS se musí zúčastnit minimálně osm národních týmů, aby se započítal do celkového hodnocení SPS.

3.1.3 Stav světového poháru FIS

K určení celkového vítěze SPS jsou každému závodníkovi přičteny body dosažené v závodech SPS v probíhající sezóně. V případě rovného počtu bodů v pořadí SPS je pro určení pořadí rozhodující počet lepších umístění při jednotlivých závodech. Při stejných výsledcích se pořadí pro start losuje.

3.1.4
Skokan, který právě vede v pořadí SPS, získává „žlutý trikot“, který zůstává v jeho vlastnictví. Je povinen ho oblékat při závodě, při oficiálním vyhlašování vítězů a při oficiálním tréninku.

3.2 Závody družstev

1. místo = 400 bodů 5. místo = 200 bodů
2. místo = 350 bodů 6. místo = 150 bodů
3. místo = 300 bodů 7. místo = 100 bodů
4. místo = 250 bodů 8. místo = 50 bodů

3.2.1
V případě rovnocenného umístění týmů ve výsledcích závodního dne obdrží každé družstvo body příslušející danému místu a následující místo v pořadí je vynecháno.

3.2.2
Závod SPS družstev se započítává do celkového hodnocení SP, když se ho zúčastní minimálně 8 národních týmů.

3.2.3
Startovní pořadí při závodech družstev:
Startovní pořadí vyplývá z opačného pořadí aktuálního umístění v Poháru týmů. Pokud se koná ve stejný den před závodem družstev také závod jednotlivců, nemusí být pro startovní pořadí týmů z organizačních důvodů brán zřetel na výsledky tohoto závodu.

3.2.3.1
Ve druhém kole je oprávněno startovat pouze 8 nejlepších týmů. Před startem poslední skupiny finálového kola se koná informační pauza, po které poslední skupina startuje v obráceném sledu aktuálního průběžného pořadí.

3.2.4 Hodnocení SPS národů
Množství dosažených SPS bodů všech účastníků jedné národnosti – zahrnuje body ze závodů družstev – probíhající sezóny SPS jsou zahrnuty do ohodnocení národů SPS.
V případě rovnocenného umístění v žebříčku SPS rozhoduje počet lepších umístění v jednotlivých závodech (jak jednotlivců, tak družstev).

4. Uskutečnění závodů SPS

4.1 Počty účastníků národních svazů (národní kvóta)

Pro výpočet startovního počtu se bere v úvahu
– světový žebříček (viz čl. 4.1.1)
– stav Světového poháru jednotlivců
– stav Světového poháru národů
– stejně jako poslední perioda KOPS.

Podklady pro výpočet tvoří:
– prvních 55 klasifikovaných závodníků Světového poháru (max. 6 na jeden národ),
– jedno dodatečné místo za vítěze/vedoucího Světového poháru jednotlivců
– jedno dodatečné místo pro vítěze/vedoucího Světového poháru národů
– dvě dodatečná místa pro prvního a druhého klasifikovaného v poslední periodě KOPS
– ty země, které podle výše uvedeného výpočetního systému žádné kvóty nedosáhnou, ale v prošlé, popř. v probíhající sezóně získaly nejméně jeden bod do Světového poháru (jednotlivci, nebo týmy), obdrží pro celou nadcházející sezónu základní národní kvótu od jedné o dvou (1+2). To platí také pro body získané při GPS.

Z těchto závodníků se vypočítávají další národní kvóty. Tato národní kvóta je limitována počtem maximálně 8 závodníků na stát.

4.1.1 FIS Světový žebříček
Pro vypočítání národních kvót stejně jako pro vyúčtování cestovních výdajů platí světový žebříček, který je veden podle následujících kritérií:

– Platí stejný bodovací systém jako v pořadí SPS (1. místo 100 bodů, 30. místo 1 bod).
– Výsledky závodů 5 period uplynulého kalendáře SPS jsou postupně nahrazovány výsledky závodů 5 period probíhajícího kalendáře SPS.
-Tento postup se opakuje na konci každé periody, takže je pokaždé perioda předešlého roku nahrazena periodou roku probíhajícího.
– Výsledky závodů GPS jsou pro výpočet kvót zohledněny jako doplňková perioda (6 period = 1 GPS + 5 SP)
– Z tohoto světového žebříčku je do počítání národních kvót zahrnuto prvních 55 klasifikovaných závodníků.
– Nehledě na aktuální výsledky závodů je tato národní kvóta platná pro celou nadcházející periodu.

4.1.2 Rozdělení period:

Kalendář pro GPS a SPS 2006/2007 je rozdělen do následujících 6 period, přičemž je brán zřetel na geografické a organizační aspekty:

1. perioda: 05.08.2006 – 03.10.2006 (Hinterzarten – Oberhof)
2. perioda: 24.11.2006 – 17.12.2006 (Kuusamo – Engelberg)
3. perioda: 30.12.2006 – 07.01.2007 (Oberstdorf – Bischofshofen)
4. perioda: 13.01.2007 – 28.01.2007 (Vikersund – Oberstdorf)
5. perioda: 03.02.2007 – 11.02.2007 (Titisee-Neustadt – Willingen)
6. perioda: 10.03.2007 – 25.03.2007 (Lahti – Planica)

4.1.3 Startovní kvóta pro oficiální trénink
Každý národní tým je oprávněn přihlásit tolik závodníků, kolik odpovídá národní kvótě, ale v žádném případě více než osm (8).

Země s kvótou jedna a dvě smějí dodatečně přihlásit dva závodníky, země s kvótou tři ještě jednoho.

Země s žádnou nebo jednou základní kvótou (viz 4.1) smějí nasadit maximálně dva (2) skokany.

Národní tým pořadatele smí navíc ještě podle národní kvóty nasadit na oficiální trénink a kvalifikaci národní skupinu (skupina I), maximálně osm (8), ale minimálně šest (6) závodníků (s ohledem na čl. 2.1)

Pokud obsahuje program závodu klání družstev, je každý zúčastněný tým oprávněn přihlásit minimálně čtyři (4) závodníky také pro závod jednotlivců.

Z oficiálního tréninku a kvalifikace může vyplynout maximum startujících závodníků pro pořádající národní tým v počtu 16 skokanů, pro ostatní zúčastněné týmy v počtu osmi skokanů.

Pokud jsou v pořádající zemi naplánovány více, než dva závody jednotlivců, je pořadatelský národní tým oprávněn sestavit národní skupinu pouze dvakrát (platí jen pro SPS). Pro závody GPS se redukuje toto oprávnění jen na jeden závod.

4.1.4 Startovní kvóta v závodě
Kvalifikační kolo redukuje počet závodníků na 50 do hlavního závodu, resp. na 40 pro závody v letech na lyžích.

4.2. Průběh závodu a startovní pořadí

4.2.1 SPS-závody
Jeden závod ve skoku na lyžích sestává z:
– oficiálního tréninku,
– jednoho kvalifikačního kola a/nebo
– jednoho zkušebního kola a 
– dvou závodních kol

4.2.1.1
Pro oficiální trénink, kvalifikaci a první závodní kolo jsou utvořeny čtyři skupiny. Startovní pořadí těchto skupin je následující:

– Skupina I pořádající země
– Skupina II (skokani bez SPS-bodů)
– Skupina III (skokani s SPS-body)

4.2.1.2
Startovní pořadí uvnitř každé skupiny je ošetřeno takto:

– skupina I: losování nebo nasazení pořádající zemí
– skupina II: losování
– skupiny III: v opačném pořadí aktuálního stavu SPS, Pro první závod SPS sezóny je určující pořadí SPS předcházející sezóny. Jakmile se závodníci objeví v bodovaném žebříčku SPS, jsou přemístěni do pořadí skupiny III.

V přítomnosti nasazených skupin I, II může jury provést losování před oficiálním tréninkem. Potřebuje k tomu souhlas kapitánů týmů při příští schůzi vedoucích týmů.

V případě, že se uskuteční jen jeden oficiální trénink pro dva závody na jednom můstku (jednotlivci a týmy, nebo jednotlivci a jednotlivci), může být pro národ stanovena pouze jediná kvóta.

Harmonogram programu se zveřejňuje zároveň s vypsáním závodu. Jury může schválit změny vzniklé nepředvídatelnými okolnostmi.

4.2.1.3 Průběh kvalifikace
4.2.1.3.1 Kvalifikace na skoky na lyžích

Kvalifikační kolo redukuje startovní pole na 50 závodníků.
Všichni závodníci se musí, s výjimkou 15 nejlepších klasifikovaných v pořadí SPS, kvalifikace zúčastnit.
Za výsledek platí dosažená celková známka.
Skokan, který skočil 90% nejdelší dosažené vzdálenosti kvalifikovaného závodníka, ale spadl přitom, má právo se zúčastnit soutěže.

4.2.1.3.2 Kvalifikace na lety na lyžích
Kvalifikační kolo redukuje startovní pole na 40 závodníků. Všichni závodníci se musí, s výjimkou 15 nejlepších klasifikovaných v pořadí SPS, kvalifikace zúčastnit.
Za výsledek platí dosažená celková známka.
V případě zdvojeného závodu platí kvalifikační kolo pro oba závody jednotlivců (s výjimkou finále SPS, viz čl. 4.2.4)
Pokud se mezi těmito 30 závodníky nenacházejí čtyři nebo více skokanů z pořádající země, je tato země oprávněna nasadit dodatečně do závodu až čtyři skokany.
Skokan, který skočil 90% nejdelší dosažené vzdálenosti kvalifikovaného závodníka, ale spadl přitom, má právo se zúčastnit soutěže.

4.2.1.4
Za zvláštních okolností (např. málo tréninkových skoků, změna nájezdu, nedostatek času, špatné povětrnostní podmínky) rozhoduje o provedení kvalifikačního kola jury.

4.2.1.5
V případě účasti už kvalifikovaných skokanů (15 prvních v aktuálním pořadí SP) v kvalifikaci, smí být při těchto skokanech změněna délka nájezdu, nebo být kvalifikační kolo přerušeno.

4.2.1.6 Zkušební kolo
Pokud se kvalifikační kolo nekoná, nebo se neuskuteční v den konání závodu, probíhá před prvním závodním kolem kolo zkušební (Výjimka viz MPZLD čl. 452.2.2)

4.2.1.7
V prvním soutěžním kole je oprávněno startovat jen 50 (resp. 40 při letech na lyžích) nejlepších (15 nejlepších z aktuálního pořadí SP + 35 nejlepších z kvalifikace).
Při vícepočetném obsazení 35. (resp. 25. v letech na lyžích) místa v kvalifikačním kole se zvyšuje odpovídajícím způsobem počet účastníků závodu.
Pevné kvalifikování 15 nejlepších ze SP je osobní právo a nemůže být při nepřítomnosti nárokováno následujícím závodníkem. Bez ohledu na počet pevně kvalifikovaných je startovní pole naplněno na 50 (resp. 40 při letech na lyžích) závodníků + dodateční startující – v případě vícepočetného obsazení rozhodujícího nejhoršího místa v kvalifikaci a/nebo pádu při dosažení 90% největší délky (viz čl. 4.2.1.3.).

4.2.1.8
Druhého soutěžního kola (finálového kola) se účastní jen 30 nejlepších z prvního kola, resp. 30 nejlepších plus další závodníci v případě vícepočetného obsazení 30. místa. Startovní pořadí vyplývá z otočeného umístění v prvním kole.

4.2.1.9
Skokan, který v prvním kole dosáhl 90% největší délky, ale spadl při tom, má právo zařadit se dodatečně mezi 30 nejlepších a finálového kola se zúčastnit.

4.2.1.10
Finálové kolo musí začít 15 minut po skončení prvního soutěžního kola. Skokani, kteří nejsou včas připraveni na startu, jsou diskvalifikováni.

4.2.1.11
Jury je oprávněna použít závodníky, kteří se nekvalifikovali do závodu, jako předskokany.

4.2.2 KO-systém
Pořadatelství skoků je oprávněno ustanovit další obměny způsobu provedení závodu.
Z rozhodnutí FIS skokanské komise a se souhlasem předsednictva FIS je podle KO-způsobu v prvním soutěžním kole počet závodníků pro finálové kolo redukován na polovinu (25 účastníků) párovým srovnáváním výkonů a doplněno na 30 závodníků těmi pěti skokany, kteří mezi poraženými dosáhli nejlepší celkové známky.

4.2.2.1
Kvalifikační závod se provádí až na jednu výjimku stejným způsobem jako při dosavadním průběhu. Tato výjimka spočívá v tom, že výsledek (celková známka) nerozhoduje pouze o účasti v závodním kole, ale také o pořadí na startu.

4.2.2.2
Prvního závodního kola se zúčastní 25 skokanských párů, takže kvalifikační kolo určí přesně 50 závodníků. Zvýšení počtu účastníků na základě vícepočetného umístění, nebo maximální délky v případě pádu už není možné. Kvůli zachování sportovní fair-play, a aby se mohlo jednoznačně rozhodnout, musí se dodržet následující pravidla:

4.2.2.2.1
V kvalifikačním kole by měly být všechny skoky bez výjimky uskutečněny ze stejné délky nájezdu.
Ve výjimečném případě smí jury při skocích pevně kvalifikovaných skokanů (15 prvních v umístění celkového SP) délku nájezdu změnit, nebo kolo přerušit.

4.2.2.2.2
Výsledky pevně kvalifikovaných skokanů jsou začleněny do výsledkové listiny. V případě zkrácení délky nájezdu jsou dosažené výsledky těchto skokanů zařazeny do zvláštní skupiny a v pořadí výsledkové listiny začleněny před ostatní. Při prodloužení nájezdu, nebo přerušení kola jsou tito skokané ve výsledkové listině začleněni před ostatní podle pořadí aktuálního stavu Světového poháru. V případě neúčasti jednoho z pevně kvalifikovaných závodníků sestává celková známka z nula bodů, což znamená poslední místo (viz také bod 4.2.2.3.).

4.2.2.2.3
Pevně kvalifikovaný závodník je v případě velmi špatného skoku (např. pád) a následně místa, které leží pod kvalifikační hranicí, umístěn na poslední místo. (viz také bod 4.2.2.3.).

4.2.2.2.4
Pokud dosáhnou dva nebo více skokanů v kvalifikačním kole stejné výsledné známky, potom je vždy závodník s vyšším startovním číslem umístěn na přední místo (viz MPZLD čl. 433.4).

4.2.2.3
Z těchto pravidel vychází následující schéma pro pořadí z kvalifikačního kola:
Z dosažených celkových známek je nejdříve sestaveno normální pořadí od místa 01 k místu 50. Ti pevně kvalifikovaní závodníci, kteří se nezúčastnili kvalifikačního kola, jsou podle svých startovních čísel zařazeni na poslední pozice (do místa 50) (viz IWO čl. 433.4). Pokud mimo to ještě pevně kvalifikovaní skokani dosáhnou pouze jednoho místa pod kvalifikační hranicí, jsou zařazeni bezprostředně před ni. Tak odstupují skokani, kteří se kvalifikovali, ale svou výslednou známkou obsadili právě tyto poslední pozice.

4.2.2.4
Je třeba brát v úvahu ještě následující odlišnosti:
V případě, že se neúčastní všech prvních 15 skokanů průběžného pořadí SP , je pevně kvalifikovaná jen tato menší část. To znamená, že další pozice z aktuálního pořadí SP (16, 17, atd.) nepostupují. Počet 50 účastníků prvního soutěžního kola je naopak doplněn skokany z kvalifikace.

4.2.2.5
Pro první soutěžní kolo se sestavují soutěžní páry následovně:
Pořadí z kvalifikace = startovní pořadí v prvním kole
Startovní čísla a pořadí pro první kolo:

místo 01 50
místo 02 48
místo 03 46

atd.

místo 23 06
místo 24 04
místo 25 02
místo 26 01
místo 27 03
místo 28 05

atd.

místo 48 45
místo 49 47
místo 50 49

4.2.2.6 Páry startují vždy v následujícím pořadí:

start. č. 26 proti start. č. 25 jako 1. pár
start. č. 27 proti start. č. 24 jako 2. pár

atd. atd. atd.

start. č. 49 proti start. č. 02 jako 24. pár
start. č. 50 proti start. č. 01 jako 25. pár

4.2.2.7
Z tohoto párového srovnání vyjde jako vítěz skokan s  vyšší celkovou známkou a postupuje do finálového kola. Když dosáhnou oba skokané, kteří nastoupili proti sobě stejné výsledné známky, postupuje závodník s nižším startovním číslem.

4.2.2.8
Finálového kola se účastní 25 skokanů, kteří se prosadili v KO-souboji. K tomu postupuje těch pět poražených skokanů, kteří dosáhli nejlepší celkové známky. Pokud je kvůli vypadnutím při párovém porovnání počet vítězů menší než 25, číslo postupujících poražených se náležitě zvyšuje. V případě vícečetného obsazení rozhodujícího nejhoršího místa postupujících nebo/a pádu při dosažení 90% největší délky zvyšuje se počet účastníků o tyto dodatečné startující.

4.2.2.9
Startovní pořadí ve finálovém kole vyplývá z obráceného pořadí dosažených výsledných známek v prvním soutěžním kole. Při stejné výsledné známce startuje skokan s vyšším startovním číslem jako první. Do celkového výsledku závodu se započítává naprostá, celková známka z obou soutěžních kol, tedy hodnota z obou výsledných známek.

4.2.3 Závody v letech na lyžích

Závody v letech na lyžích jsou uskutečněny na základě Pravidel SP pro skok na lyžích, stejně tak podle čl. 454 MPZLD:

4.2.4
Pokud je finále Světového poháru konané formou závodu jednotlivců v letech na lyžích, je oprávněno startovat pouze 30 přítomných nejlepších z aktuálního celkového pořadí SPS. Pokud nejsou mezi těmito závodníky až čtyři skokani z pořádající země, má tato země právo až čtyři skokany do závodu přihlásit.

4.3
Aby mohli být zástupci médií, diváci u televize a diváci u můstku o učiněných jury rozhodnutích, které se bezprostředně týkají průběhu závodu, aktuálně a věcně informováni, je na jury odpovídající informace sdělit zástupcům médií a hlasateli na můstku. Touto úlohou je pověřený ředitel závodu FIS.

4.4
Při všech SPS závodech je na základě osnov speciálního předpisu představenstva FIS skokanského výboru nezbytné video-zařízení na měření délek skoků.

5. SPS-ocenění

5.1 FIS Trofeje SPS
Celkový vítěz FIS SPS (včetně všech skokanských závodů, resp. závodů v letech na lyžích) obdrží velký FIS glóbus, který je udělen FIS.

5.2 FIS SPS medaile
Závodníci na prvním, druhém a třetím místě celkového pořadí SPS dostávají FIS medaili.

5.3 FIS Pohár národů
Nejlepší národ získává Pohár národů.

5.4 Pořizování
Pořizování FIS glóbů, FIS Poháru národů a FIS medailí je organizováno samotnou FIS.

5.5 Předávání
Předávání se uskutečňuje při posledním podniku SPS sezóny (finále).

6. Peněžní náhrady

6.1 Národní kvóta pro peněžní náhradu
Národní kvóta zúčastněných národů se stanovuje následovně:

Jak už bylo předesláno v článku 4.1., je vedena vedle listiny oficiálního pořadí SP listina pořadí, která je rozhodující pro vypočítávání kvót.

Z této listiny je vyvozeno na konci jedné periody:
– prvních 55 klasifikovaných závodníků Světového poháru (max. 6 na jeden národ),
– jedno dodatečné místo za vítěze/vedoucího Světového poháru jednotlivců
– jedno dodatečné místo pro vítěze/vedoucího Světového poháru národů
– dvě dodatečná místa pro prvního a druhého klasifikovaného v poslední periodě KOPS
– stejně tak i základní kvóta
– Každý národní svaz má pro tuto kvótu právo na peněžní náhradu maximálně osmi skokanům.
– Podle následujícího klíče je také určena početnost doprovodu (manažer, ošetřovatel,..), který musí pořadatel převzít:

Klíč pro míru doprovodu:

1 – 5 sportovců 2 průvodci
6 – 8 sportovců 3 průvodci

6.2 Národním týmům musí být podle čl. 6.1 pevně stanovených kvót pro peněžní úhradu zaplaceny následující položky:

6.2.1 Pobyt
Pobyt s plnou penzí, v dobrém hotelu v místě konání závodu po celou dobu podniku, počínajíc nocí před prvním oficiálním tréninkem resp. následující nocí po posledním závodě.
Nárok na rezervované ubytování mají národní týmy jen pro počet osob, které se přihlásily včas k termínu uzavření přihlášek. Tento termín musí pořadatel sdělit národním svazům současně s pozvánkou na závod.

Za rezervaci pokojů, které národní tým nepožadoval, je pořadatel oprávněn vymáhat na něm storno poplatek.

V žádném případě bez souhlasu vedoucího národního týmu nesmí pořadatel nebo ředitelství hotelu poskytovat pokoje v den závodu.

6.2.2 Kapesné:

Skoky na lyžích: 15. – CHF na osobu a jeden den pobytu.
Lety na lyžích: 30. – CHF na osobu a den pobytu.

6.2.3 Příplatek na cestovní výdaje:

Organizátoři SP závodu zaplatí za jednu osobu národním týmům částku podle příslušnosti k cestovním regionům pevně stanoveným FIS následující minimální úhrady jako příplatek na cestovní výdaje:

1. Organizátoři skupiny A musí zaplatit:

– za kvótu jedné země
skupiny A  CHF 250.—
– za kvótu jedné země
skupiny B CHF 400.—
– za kvótu jedné země
skupiny C CHF 400.—
– za kvótu jedné země
skupiny D CHF 600.—
– za kvótu jedné země
skupiny E CHF 700.—

2. Organizátoři skupiny B musí zaplatit:

– za kvótu jedné země
skupiny A  CHF 400.—
– za kvótu jedné země
skupiny B CHF 250.—
– za kvótu jedné země
skupiny C CHF 400.—
– za kvótu jedné země
skupiny D CHF 600.—
– za kvótu jedné země
skupiny E CHF 700.—

3. Organizátoři skupiny C musí zaplatit::

– za kvótu jedné země
skupiny A  CHF 400.—
– za kvótu jedné země
skupiny B CHF 400.—
– za kvótu jedné země
skupiny C CHF 250.—
– za kvótu jedné země
skupiny D CHF 600.—
– za kvótu jedné země
skupiny E CHF 700.—

4. Organizátoři skupiny D musí zaplatit:

– za kvótu jedné země
skupiny A  CHF 600.—
– za kvótu jedné země
skupiny B CHF 600.—
– za kvótu jedné země
skupiny C CHF 600.—
– za kvótu jedné země
skupiny D CHF 250.—
– za kvótu jedné země
skupiny E CHF 700.—

5. Organizátoři skupiny E musí zaplatit:

– za kvótu jedné země
skupiny A  CHF 700.—
– za kvótu jedné země
skupiny B CHF 700.—
– za kvótu jedné země
skupiny C CHF 700.—
– za kvótu jedné země
skupiny D CHF 700.—
– za kvótu jedné země
skupiny E CHF 250.—

6.2.3.1
Členové FIS jsou do cestovních, resp. pořadatelských regionů rozděleni následovně:

1) Severní Evropa Skupina A
(DAN, EST, FIN, ISL, NOR, SWE)
2) Východní Evropa Skupina B
(BLR, BUL, GEO, LAT, LTU, RUM, RUS, UKR, UZB)
3) Střední a jižní Evropa Skupina C
(AND, AUT, BEL, BIH, CRO, CZE, FRA, GER, GBR, GRE, HUN, IRE, ITA, LIE, LUX, MON, NED, POL, RSM, SPA, SVK, SLO, SUI,TUR)
4) Zámořské státy I Skupina D
(ALG, CAN, EGY, IRA, ISR, KAZ, LIB, MAR, MEX, RSA, SEN,SUD, SWZ, USA, ZIM)
5) Zámořské státy II Skupina E
(ARG, AUS, BRA, CHI, CHN, FIJ, GUA, HON, JPN, KOR, PRK, MGL, NZE, PHI, PUR, URU, ISV)

6.2.3.2
Charterové cesty (lety, vlak, autobus, loď) mohou být organizovány různými bilaterálními dohodami. Tyto nabídky musí být vypsány, resp. zaslány s písemnou pozvánkou. Týmy musí potvrdit akceptování, nebo odmítnutí charterové cesty k datu konce přihlašování stanovenému pořadatelem.

6.2.3.3
Při cestování autobusem nesmějí být vzdálenosti větší než 400 km.Převoz z a na letiště zajišťuje pořadatel sám, přičemž ten každý národní tým musí pořadatele seznámit s počtem lidí, dnem příjezdu, časem příjezdu a číslem letu.

6.2.4 Přidělení techničtí delegáti (TD), asistent technických delegátů a skokanští rozhodčí jsou zaplaceni podle čl. 405.4 IWO.

7. FIS-SPS název, sponzor, reklama, tisková obsluha

7.1
FIS uzavře smlouvu s oficiálním názvem závodu FIS, nebo s názvem sponzorské firmy či agentury.

7.2
V “ pořadatelské smlouvě“ – která se uzavírá mezi FIS a národním svazem/lyžařským klubem jsou uvedeny odpovídající reklamní body, které jsou striktně dodržovány všemi účastníky.

7.3
Pro podpoření šéfa místní tiskové kanceláře se zřetelem na všeobecné PR-informace, tiskové služby, tiskové konference vítězů atd. se může FIS zasadit o určení FIS SP tiskového koordinátora. Organizační komise musí zaplatit jeho cestu, ubytování a stravování. Před svou cestou se musí SP tiskový koordinátor patřičně připravit a spojit s Organizační komisí.

7.4
Každý pořadatel SPS se musí spojit před začátkem zimy se svou národní „zpravodajskou agenturou“ a zařídit, aby byly výsledky závodu – minimálně bodovaná umístění – přenášeny a vysílány ihned po jeho skončení.

7.5
Tiskové/mediální služby jsou připraveny a provedeny podle doporučení a směrnic FIS stejně jako podle doporučení Mezinárodního svazu lyžařských novinářů (AIPS)

8. Zpráva SPS

8.1
Technickému řediteli FIS je podávána zpráva o závodě SPS. Sepsání a odeslání zprávy do kanceláře FIS společně s výsledkovými listinami SPS musí být provedeno ještě z místa pořádání závodu.

8.2 Výsledková listina
Výsledková listina a nový stav celkového hodnocení SPS jsou zaslány ihned po závodě následujícímu pořadateli závodu SPS.

9. FIS Grand Prix skoků na lyžích
Pravidla SPS platí analogicky také pro podniky série Grand Prix. Výjimky platí pro body 6.2.2 a 6.2.3.