Boj proti nevysláni servismana na MS

Publikujeme „boj“ Milana Jandy (Člen RK OSÚ SL, Manager TJ Dukla Frenštát, Člen OS SLČR) nejen proti nevysláni servismana naší reprezentace na MS v Sapporu, na úkor vyslání tlumočníka. Přikládáme ke stažení i dopis, který Milana Janda zaslal Radě úseku skoku na lyžích.

Vážení přátelé, nevím jak dalece sledujete dění ve skoku na lyžích a hlavně v jeho špičkové fázi, to je reprezentace, ale než budete zase vyzvání k lidovému referendu proti Milanu Jandovi možná, že by bylo dobré, kdyby jste si přečetli můj dopis Radě, který jsem jim zaslal, samozřejmě bez jakékoliv reakce, či odpovědi. Vy odpověď určitě opět dostanete tak měsíc po MS, kdy se normálně jak je v úseku skoku zvykem objeví zápis z Rady, která již těsně před MS rozhodla, že cesta R. Jozífka, včetně tlumočníka byla pro další práci úseku skoku nezbytná a neodvolatelné.

Samozřejmě i když v osobním kontaktu si někteří členové Rady na toto zasedání nebudou moci vzpomenout, určitě při oznámení hlasování 7-0-0 a zveřejnění jmen ověřovatelů zápisu si vzpomenou. Chci jenom dodat, jestliže Rada nemůže odpovědět na jednoduché otázky zda jim vadí nebo nevadí uvedené skutečnosti a vlastně věci, které máte plně k dispozici i Vy členové klubů skoku na lyžích, tak já prohlašuji, že mi tyto věci vadí. Ano vadí mi, jestliže na úkor jednotlivých funkcionářů jsou okrádáni samotní skokané, vadí mi, že na úkor sportu a jeho zajištění cestují nejen funkcionáři zaměstnanci a co mi vadí nejvíc, že na úkor skokanů žijí dokonce kamarádi těchto funkcionářů. Pokud si řeknete, že to není Váš problém, pak se hluboce mýlíte. Je to Váš problém, protože veškeré tyto věci se dějou z našich peněz ano vašich peněz, které by se daly použít pro Vás, respektive Vaše děti, tolik proklamované vedením úseku.

Konkrétní skutečnosti a dění ukazují ovšem priority vedení úseku skoku. A ještě jednu poznámku nakonec. Jakékoliv pokusy tento problém přesunout opět na Jakuba Jandu, s tím , že se mu musely zaplatit miliony ( toto není výmysl určitě Vám to podrobněji vysvětlí pan Sedláček proč toto používá jako omluvu proč má úsek dluhy) a případně jeho další zostuzení budeme tvrdě řešit a to právní cestou a je jedno proti komu. JJ totiž žádné miliony od úseku nepožadoval, úsek zaplatil pouze pronájem jeho plochy na lyžích a navíc ještě po dohodě ve výši, která byla podstatně nižší, než jeho skutečná marketingová hodnota! A úsek měl možnost si vybrat buď mu ji nechat a nebo zaplatit.

Znovu upozorňuji pro Ty kdo to ještě nepochopí JJ s tímto nemá nic společného. Ano problém, který zde nastal vidí Milan Janda, člen úseku skoku, člen revizní komise úseku skoku a manažér TJ Dukly Frenštát. a je to problém závažný tak, že by ho okamžitě měla řešit mimořádná VH úseku skoku. Toto taky není nic nového TJ Dukla Frenštát navrhovala svolání VH Radě již v září 2006, kdy škody mohly být podstatně menší!!! A jestli potřebujete argumenty tak si dovolím přiložit alespoň některé:

1. Nedůvěryhodné účetnictví s řadou podivných faktur a čerpání pro jednotlivé osoby či firmy členů Rady.
2. Podivuhodné marketingové smlouvy, či vůbec jejich neexistence.
3. Podvodné, či zfalšované podpisy na různých dokumentech nebo smlouvách. Vám nestačí, že jedna takováto smlouva je dokonce v zápise VH ze dne 22.4.2006 !!! kterou předložil tehdejší prezident svu pan Aleš Vaněk a na kterou jak dokládá zápis mělo být odpovězeno do 15.5.2006. Kde mátu tu odpověď?:
4. Předseda revizní komise předložil dne 24.10.2006 Radě zápis z kontroly účetnictví, ke kterému měla dát Rada vyjádření a v kterém jsou požadovány vysvětlení právě k některým věcem uvedeným výše a ve kterých negativně figuruje právě pan Jozífek, ano ten pan Jozífek, který se dle zápisu Rady ze dne 24.10.2006 měl vyjádřit a který tak i přes dvě urgence předsedy revizní komise neučinil dodnes. Ano je to stejný pan Jozífek, který zítra odletí společně se svým kamarádem tlumočníkem za Vaše peníze reprezentovat na manažerském poli ČR na MS do Sappora. Ano je to ten pan Jozífek, který ač to byl požadavek trenéra pana Schallerta ve čtvrtek 15.2.2007 prohlásil, že pro skokany, potažmo servismana není ve výpravě na MS místo.

Toto jsou věci, které mi vadí a vadí mi proto, že např. tak chudý úsek jako je severská kombinace má ve výpravě servismany dva, běžci asi 9, ale úsek skoku žádného. Na rozdíl od těchto výprav, ale přesto jednu prioritu máme. Máme tlumočníka a oni né. Tlumočníka, kterého právě pan Jozífek potřebuje, protože lhal. Pan Jozífek totiž neumí anglicky a kdyby mě i veřejně několikrát přesvědčoval předseda trenérské rady úseku skoku a to dokonce veřejně a písemně, tak to není pravda. Pan Jozífek si určitě vzpomene na svou horkou chvilku na tiskovou konferenci dne 1.1.2006, kde tlumočil JJ z němčina do češtiny a kde si dovolil nějaký novinář se ho zeptat anglicky a co z toho vzniklo. Pan Jozífek neříká pravdu jen tady v tom, ale pan Jozífek nepravdu říkal dokonce i Vám na VH, bohužel je mu to tolerováno. Proč? Bohužel I tolerance má své meze a u mě skončila a tento člověk nemá na MS co dělat.

Pokud panu Jozífkovi opravdu záleží na skocích udělá a zařídí, že na úkor sebe vyhoví přání trenéra Schalerta a pošle servismana pana Žídka na MS, ano toho servismana s jehož práci byli v posledních třech závodech SP, kde ho navíc vyslala Dukla, jak trenéři tak kluci nadmíru spokojeni a kde se ukázala jeho potřebnost pro tým. Námitky o nemožnosti z důvodů nedostatku času neobstojí, věřím, že z důvodů závažného onemocnění tlumočníka by určitě dokázal udělat zázraky a zítra by s nim letěl někdo jiný. Pan Jozífek zázraky dělat umí, jak sám konstatoval na závodech v Klinghenthalu, rychlost s jakou tyto závody zvládl si zaslouží zápis do Guinessovy knihy rekordů a věřím, že se zařízením servismana na MS se zapíše znovu.

Nečekám žádné pochvalné vyjádření z Vaší strany a případné napadnutí mé osoby a invektivy mě opravdu nepřekvapí. Pokud bude výsledek tohoto mého snažení kladný, přiznám se, že i tyto invektivy, na které jsem již mimochodem zvyklý, mi nebudou ani vadit.

STÁHNOUT:
Otevřený dopis Radě úseku skoku na lyžích: [filename=dopis-rade.doc] [filesize=dopis-rade.doc]

Foto: můstek Sapporu (zdroj: archiv)