Rada na schůzi jednohlasná nebyla. Dodatky mluví proti rozhodnutí.

Hlavní výsledek mimořádné sobotní schůze Rady skokanského úseku rozvířil stojaté vody a popudil všechny české příznivce. Koudelka ven z reprezentace? Neslýchané! Lomnická sešlost členů Rady však nebyla jen o helmě Romana Koudelky a její barvě. Jako přízrak se nad celou schůzí vznášelo vědomí dopisu reprezentantů a také nespokojenost některých členů s počínáním vedení. Nejvíce bylo zazlíváno, že jsou členové Rady žalostně informovaní o dění mimo schůze a znalosti jim chybí také, co se smluv týče.

Schůze Rady byla v Lomnici nad Popelkou uspořádána jako mimořádná a na seznam projednávání se dostaly pouze záležitosti úzce související s tématem reklama. Nejvíce prostoru pak dostala „kauza Koudelkova helma“ (související článek). Aniž se znovu prostudovaly reprezentační smlouvy a jejich dodatky, které zůstaly uloženy v Praze, se přistoupilo poměrně kvapně k samotnému hlasování, zda může či nemůže Koudelka nadále skákat. Vzhledem k povrchním znalostem Rady, která náležitosti smluv neměla šanci ani pořádně prostudovat, se členové usnesli na Koudelkově „vině“.

Ne však v očekávaném poměru 6:0, kdy by shodně hlasovalo všech šest přítomných členů Rady (Rostislav Jozífek se neúčastnil, odcestoval s týmem do Oberstdorfu). Přes drtivou převahu se jeden ze členů, Pavel Mikeska, hlasování zdržel. Vadila mu právě nijaká znalost právnických materiálů, o jejichž obsah při hlasování z velké části šlo. Rada se stala hračkou ve tvaru pejska, který při postrčení kýve ochotně svou pohyblivou hlavičkou, vedení si navyklo řešit vše samo.

Ono hlasování se mělo stát potvrzením o porušení usnesení rady ze strany skokana, nikoliv o narušení vlastní reprezentační smlouvy. A právě z jeho výsledku čerpalo pak vyjádření, že by se v podobném případě totéž vztahovalo také na ostatní české skokany. Samotný dopis, který na vánoční svátky poslali dvojici ve vedení, Leoši Škodovi a Rostislavu Jozífkovi, ještě „potrestán“ nebyl. Prozatím se vždy jednalo o kopii dopisu reprezentantů, nikoliv o originál, a ten do začátku schůze poštou ještě nepřišel. Právě v originálu by se měla odhalit přes podpisy konečná jména všech skokanů, kteří se na jeho tvorbě podíleli.

Výsledek hlasování byl tedy 5:1, což značilo „výhru vedení“. Přesto se vynořují nejasnosti: smlouva versus vedení Úseku. V dodatcích totiž není žádná zmínka o marketingových plochách, natož o lyžích. Nebo alespoň ne v dodatcích, pod které se podepsali všichni reprezentanti ve svých smlouvách. Je možné, že některé dodatky byly ještě dotvořeny, chybí na nich ale podpisy skokanů.

Pro nahlédnutí proto přinášíme přílohy k reprezentační smlouvě, kde vyložený zákaz využívání ploch na lyžích skokany není.

Přílohy reprezentační smlouvy:

I. Specifikace reprezentačních a tréninkových táborů, závodů, specifikace vyšetření apod., kterých se je reprezentant povinen účastnit.
II. Pravidla financování – vypsané odměny
III. Seznam partnerů CS SKI a SLČR
IV. Závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu
V. Oblečení a sportovní materiál
VI. Kontakt reprezentanta

Příloha č.V. Zásady nošení společného oblečení RD

A/ při startech na mezinárodních závodech reprezentant startuje v oficiálním oblečení SLČR
a) oblečení reprezentační – společenské
b) oblečení reprezentační – závodní

B/ při akcích reprezentačního družstva reprezentant používá
a) oblečení reprezentační – společenské
b) oblečení reprezentační – závodní

C/ při oficiálních akcích SLČR reprezentant používá oblečení reprezentační, veškerá loga partnerů nesmějí být záměrně zakrývána.

V případě porušení zásad nošení reprezentačního oblečení je reprezentant zodpovědný za veškeré eventuelní problémy a postihy ze strany některého z partnerů.

Foto: Jakub Janda s reklamou berkutschi.com (zdroj: skijumping.pl)